Author Archives: Greek Orthodox Archdiocese

The MAY edition of VEMA is available in Greek and English!

The MAY edition of VEMA is available in Greek and English!

Εκδόθηκε το τεύχος του ΜΑΡΤΙΟΥ της δίγλωσσης μηνιαίας εφημερίδας, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ΤΟ ΒΗΜΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε ή και να κατεβάσετε την εφημερίδα πατώντας στον σύνδεσμο: 2019 VEMA May
Click on the following link to view and download the edition: 2019 VEMA May

Archbishop Makarios of Australia at the Ecumenical Patriarch and the Holy Synod

Archbishop Makarios of Australia at the Ecumenical Patriarch and the Holy Synod

Το Μικρό και Μεγάλο Μήνυμα του νέου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

On Friday, May 10, at noon, the new Archbishop Makarios of Australia presented himself in front of Ecumenical Patriarch Bartholomew and the Holy Synod, so as to accept his election with the small Message.
“It is a great joy to announce that you were unanimously elected Archbishop of Australia”, Ecumenical Patriarch Bartholomew said in his address to the new Archbishop of Australia, emphasizing the paradigmatic love and devotion that the elected Archbishop has expressed all these years towards Mother Church.

As Patriarch Bartholomew emphasized, Australia is a great and beautiful country, with many expatriates who see Makarios as “their new loving and affectionate father and caring shepherd”.

In his response, the new Archbishop of Australia expressed his gratitude for his election to the Ecumenical Patriarch and the members of the Holy and Sacred Synod.

In particular, Makarios said to Bartholomew: “You send me as the successor of late Archbishop Stylianos, in one of the most powerful regions of the Ecumenical Throne, with hundreds thousands of faithful congregation. I promise not only to preserve what I receive, but also to multiply these gifts”.

Next, the new Archbishop of Australia officiated the Liturgy of the Great Message at St. George’s Patriarchal Church, during which his election was announced, in the presence of the Synodal Archpriests.

Earlier, Ecumenical Patriarch, in a special ceremony at Virgin Mary’s Church, at the Patriarchate, honored five expatriates, with high official posts, who serve the Archdiocese of Australia and who came to cooperate with Bartholomew and the members of the Holy Synod.

Source: Romfea.gr

40 Day commemoration of His Eminence Archbishop Stylianos of Blessed Memory

40 Day commemoration of His Eminence Archbishop Stylianos of Blessed Memory

On the 11 May 2019 the Divine Liturgy for the 40 Day commemoration of His Eminence Archbishop Stylianos of Blessed Memory, presided over by Bishops of Australia and clergy, took place at the Cathedral of the Annunciation of Our Lady Theotokos at Redfern.

40ήμερο Mνημόσυνο του Mακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρού Στυλιανού

Το Σάββατο 11 Μαΐου τελέστηκε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Ρέντφερν, το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου κυρού Στυλιανού συλειτουργούντων των Επισκόπων της Αυστραλίας.

Εκατοντάδες ήταν οι πιστοί που κατέκλυσαν τον Καθεδρικό Ιερό Ναό από το πρωί για να συμπροσευχηθούν μαζί με τους Αρχιερείς και τους Ιερείς υπέρ αναπαύσεως της Ψυχής Του.

Στον επιμνημόσυνο λόγο του, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απολλωνιάδος κύριος Σεραφείμ εξήρε την προσφορά και το έργο του μακαριστού Στυλιανού.

ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΕΞΕΛΕΓΕΙ Ο ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ. ΑΞΙΟΣ!

ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΕΞΕΛΕΓΕΙ Ο ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ. ΑΞΙΟΣ!


Makarios of Christoupolis is the new Archbishop of Australia

Νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας εξέλεξε πριν από λίγο η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η Αγία και Ιερά Σύνοδος εξέλεξε παμψηφεί τον Θεοφ. Επίσκοπο Χριστουπόλεως κ. Μακάριο νέο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας.

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος (Γρινιεζάκης) ἐγεννήθη εἰς τό Ἡράκλειον τῆς Κρήτης τῷ 1973. Τυγχάνει πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου. Μετεξεπαιδεύθη εἰς τήν Χριστιανικήν Ἠθικήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Βοστώνης, (Master of Sacred Theology), εἰς τήν Ἱστορίαν τῆς Ἐπιστήμης ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Harvard, (Master of Arts), καί εἰς τήν Βιοηθικήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Monash, (Master of Bioethics).

Τῷ 2002 ὑπέβαλε διδακτορικήν διατριβήν εἰς τήν Ἰατρικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης ὑπό τόν τίτλον: «Κλωνοποίηση: Θεραπευτικαί καί ἀναπαραγωγικαί προοπτικαί καί ἐνδεχόμεναι συνέπειες αὐτῆς» καί ἀνηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς μέ τόν βαθμόν «ἄριστα».

Ἀπό τοῦ ἔτους 2003 διδάσκει εἰς τήν Πατριαρχικήν Ἀκαδημίαν Ἡρακλείου Κρήτης, διετέλεσε δέ ἐπισκέπτης Καθηγητής διαφόρων Πανεπιστημίων, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης καί αἱ Ἰατρικαί Σχολαί τῶν Πανεπιστημίων Κρήτης, Θεσσαλίας καί Ἀθηνῶν.

Τόν Μάϊον τοῦ 2015 ἐξελέγη πρῶτος Κοσμήτωρ τοῦ Τμήματος Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας. Ἐκάρη μοναχός καί ἐχειροτονήθη Διάκονος τήν 18ην Ὀκτωβρίου 1993, ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 25ην Ἰουνίου 1997, προεχειρίσθη δέ εἰς Ἀρχιμανδρίτην τήν 23ην Ἀπριλίου 1998, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη, ἐνῶ τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα τοῦ 2008, ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τοῦ ἀπένειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου εἰς τό Φανάριον.

Ὑπηρέτησεν εἰς πολλάς ἐπιτελικάς θέσεις ἐν τῇ Ἱερᾷ Ἀρχιεπισκοπῇ Κρήτης μέχρι καί τῆς εἰς ἐπίσκοπον ἐκλογῆς του. Ἵδρυσε καί διευθύνει τήν Ἐκδοτικήν Σειράν «Παντοδαπά τῆς Βιοηθικῆς», ἡ ὁποία τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἥτις, τῷ 2009, ὥρισεν αὐτόν μέλος εἰς τήν Πανορθόδοξον Ἐπιτροπήν Βιοηθικῆς.

Τήν 27ην Ἀπριλίου 2015 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως, χειροτονηθείς ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου, τήν 16ην Μαΐου τοῦ ἰδίου ἔτους, ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἀναλαμβάνων τά ὑπό τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ἀνατεθέντα αὐτῷ καθήκοντα εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἐσθονίας, προκειμένου νά ὀργανώσῃ τό θεολογικόν καί κατηχητικόν ἔργον αὐτῆς. Μετεῖχεν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τήν Κρήτην, τῷ 2016, ὡς σύμβουλος τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου


The Holy Synod unanimously voted for Bishop Makarios of Christoupolis to be the new Archbishop of Australia.

Makarios was born in Heraklion, Crete, in 1973. He studied at the Higher Ecclesiastical School of Athens and the Theological School of the National and Kapodistrian University of Athens. He had a Master of Sacred Theology at the University of Boston, a Master of Arts in History of Science at Harvard and a Master of Bioethics at Monash University.

His doctoral dissertation was received and passed with an “Excellent” score from the Medical School of the University of Crete. The work was published under the title, Cloning: Social, Ethical and Theological Components.

Since 2003 he has been teaching at the Higher Ecclesiastical Academy of Heraklion. He has occasionally taught courses at various universities, including Hellenic College, the Medical Schools of the Universities of Crete, Thessaly and Athens.

In May 2015 he was elected First Dean of the Theological Seminar of the Autonomous Church of Estonia.

After many years in priestly positions, on the Easter Sunday of 2008, the Ecumenical Patriarch, Bartholomew appointed him Archimandrite of the Ecumenical Throne at the Phanar.

He served in many senior positions in the Holy Archdiocese of Crete until he was elected bishop.

He founded and runs the Publishing Series “All About Bioethics”, which is under the auspices of the Church Mother of Constantinople.
On April 27, 2015, he was unanimously elected Bishop of Christopoulis by the Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate.

He attended the Holy and Great Synod of the Orthodox Church of Crete in 2016 as a counselor to the Ecumenical Patriarchate Delegation.

Source: Romfea.gr

The APRIL edition of VEMA, dedicated to our late Archbishop STYLIANOS, is available in Greek and English!

The APRIL edition of VEMA, dedicated to our late Archbishop STYLIANOS, is available in Greek and English!

Εκδόθηκε το τεύχος του ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΤΟ ΒΗΜΑ, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρού ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

Μπορείτε να διαβάσετε ή και να κατεβάσετε την εφημερίδα πατώντας στον σύνδεσμο: 2019 VEMA April
Click on the following link to view and download the edition: 2019 VEMA March

Ο Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας για την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού

Ο Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας για την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού

Η Ιερά Μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου εξέδωσε ανακοίνωση για την εκδημία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρού Στυλιανού στην οποία μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας μιλά για την προσωπική γνωριμία που είχε με τον μακαριστό.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Ιερά Μητρόπολη Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου με την πληροφορία της εις Κύριον εκδημίας του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κυρού Στυλιανού επιθυμεί να εκφράσει τα συλλυπητήρια αισθήματά της τόσο προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, τον κλήρο και τον λαό της, όσο και εν γένει στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο.

Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός υπήρξε ένας φωτισμένος ιεράρχης της Μητρός Εκκλησίας, γνήσιος εκφραστής του πνεύματος και της παράδοσης του Φαναρίου, ακραιφνής θεολόγος και διακεκριμένος ποιητής, ο οποίος δαπάνησε την ζωή του στην διακονία της ομογένειας στην μακρινή Αυστραλία για τεσσεράμισι δεκαετίες, με ζήλο και όραμα.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας έτυχε της αβραμιαίας φιλοξενίας του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, όταν το 2012 ως Επίσκοπος Σινώπης βρέθηκε στην Αυστραλία για λόγους υπηρεσιακούς, γεγονός το οποίο του χάρισε την δυνατότητα να τον συναναστραφεί περισσότερο και να γνωρίσει εκ του σύνεγγυς την ευρύτητα του πνεύματος και της καρδίας του, καθώς και την θεολογική του δεινότητα.

Στυλιανού του μακαρία τη λήξει γενομένου ιεράρχου διαπρεπούς του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου αιωνία η μνήμη!