Ἀπό τήν ἐπίσκεψι τῶν Εὐζώνων τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς τῆς Ἑλλάδος

Ἀπό τήν ἐπίσκεψι τῶν Εὐζώνων τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς τῆς Ἑλλάδος

Τήν Δευτέραν 1 Μαΐου 2017, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Λοχαγοῦ κ. Θεοφάνους Κασσιμάτη καί τῆς Ἀνθυπασπιστοῦ κας Σοφίας Παυλίδου, εἰς τά ἐν Σύδνεϋ Κεντρικά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν τήν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ.κ. Στυλιανοῦ καί εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσουν μετ’ Αὐτοῦ. Παρόντες ἦσαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Σεραφείμ, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σύδνεϋ Δρ Σταῦρος Κυρίμης καί ἡ κα Σωτηρία Ἰορδανίδου, ἐκπροσωποῦσα τόν Πρόεδρον τῆς Μεικτῆς Ἐπιτροπῆς Ἑλλήνων, Αὐστραλῶν καί Νεοζηλανδῶν διά τήν Μάχην τῆς Κρήτης κ. Ἰορδάνη Ἰορδανίδη.

The Presidential Guard of Greece at the Central Offices of the Greek Orthodox Archdiocese of Australia.

His Eminence Archbishop Stylianos, Primate of the Greek Orthodox Church of Australia, received the Presidential Guard of Greece, led by Captain Theofanis Kassimatis and Warrant Officer Sofia Pavlidou, in the Central Offices of the Archdiocese. Present at this auspicious occasion were also His Grace Bishop Seraphim, the Consul General for Greece in Sydney Dr Stavros Kyrimis and Mrs Sylvia Jordan, representing Mr James Jordan, President of the Joint-Committee for the Battle of Crete (Monday, 1 May 2017). The Evzones welcomed the blessed opportunity to converse with His Eminence including traditional Cretan sayings («μαντινάδες») and gifts were exchanged.

Leave a Reply