Ὁ Ὑφυπουργὀς Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Τέρενς Νικολάου Κουΐκ, εἰς τά ἐν Σύδνεϋ Κεντρικά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος κ. Τέρενς Νικολάου Κουΐκ, εἰς τά ἐν Σύδνεϋ Κεντρικά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, ὅπου καί τόν ὑπεδέχθη καί ἐδεξιώθη ἀναλόγως ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ.κ. Στυλιανός. Τόν κ. Ὑφυπουργόν συνώδευαν ἡ Ἐξοχωτάτη κα Αἰκατερίνα Ξαγοράρη, Πρέσβειρα τῆς Γενετείρας ἐν Καμπέρρᾳ καί ὁ ἐν Σύδνεϋ Γενικός Πρόξενος Δρ Σταῦρος Κυρίμης (Δευτέρα, 29-5-17).

Leave a Reply