Ἀπό τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τύρου καί Σιδῶνος κ. Ἠλιού τῆς Ἀντιοχειανῆς Ἐκκλησίας εἰς τά ἐν Σύδνεϋ Κεντρικά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Ἀπό τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τύρου καί Σιδῶνος κ. Ἠλιού τῆς Ἀντιοχειανῆς Ἐκκλησίας εἰς τά ἐν Σύδνεϋ Κεντρικά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁ ὁποῖος καί εἶχεν ἐγκάρδιον συνάντησιν μετά τοῦ Σεβασμιώτατου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ.κ. Στυλιανοῦ. Τόν Σεβασμιώτατον συνώδευαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἐν Ἀργεντινῇ Ἀντιοχειανῆς Δικαιοδοσίας κ. Σιλουανός, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος Kodseie, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος τῆς ἐν Αὐστραλίᾳ καί Νέᾳ Ζηλανδίᾳ Ἀντιοχειανῆς Ἐκκλησίας καί ὁ κ. Φουάντ (Τετάρτη, 20 Ἰουλίου 2017).

Leave a Reply