Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΑΣ ΘΕΡΜΑΣ ΕΟΡΤΙΟΥΣ ΠΡΟΣΡΗΣΕΙΣ 11.06.2019

Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΑΣ ΘΕΡΜΑΣ ΕΟΡΤΙΟΥΣ ΠΡΟΣΡΗΣΕΙΣ 11.06.2019

May God Grant Our Patriarch Many Years!

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΟΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΗΜΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΥΣΣΩΜΟΣ Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΥΤΩ ΘΕΡΜΑΣ ΕΟΡΤΙΟΥΣ ΠΡΟΣΡΗΣΕΙΣ.

Comments are closed.