Διεύθυνση: 378 Olive Street
Albury, NSW 2640
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 378 Olive Street
Albury, NSW 2640

Τηλ: (02) 6021 5273
Φαξ: (02) 6023 4935

Πανήγυρις: 8ην Νοεμβρίου

Ὁ Ναός ἐξυπηρετεἰται απο Ιερεἰς του Σύδνεϋ.