Διεύθυνση: 6-12 East Terrace
Bankstown, NSW 2200
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 747
Bankstown, NSW 2200

Τηλ: (02) 9709 6908
Φαξ: (02) 9795 6969

Ιστοσελίδα: www.steuphemia.org.au

Πανήγυρις: 11ην Ιουλίου καί 16ην Σεπτεμβρίου

Ιερατικώς Προϊστ.: Οικον. κ. Παναγιώτης Πρωτοψάλτης
Κινητό: 0402 219 214
e-mail: revpanagiotis@steuphemia.nsw.edu.au
Εξομολόγος: Ναι

 Εφημέριος.: Οικον. κ. Παναγιώτης Μαυρομμάτης
Κινητό: 0416 145 300
Εξομολόγος: Ναι