Διεύθυνση: Cnr Isabel & Cecilia Sts
Belmore, NSW 2192
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 74
Belmore, NSW 2192

Τηλ: (02) 9789 1659
Φαξ: (02) 9789 2260

e-mail: church@allsaints.com.au
Ιστοσελίδα: www.allsaints.com.au

Πανήγυρις: Πρώτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή

Συγκεντρώσεις vεολαίας κάθε δεύτερη Παρασκευή 7.30-8.30 μμ
Σύναξις ἡλικιωμένων κάθε Δευτέρα 10-12 μμ

Ιερατικώς Προϊστ.: Aρχιμ. κ. Κύριλλος Ζήσης
Κινητό: 0419 879 353
e-mail:
Εξομολόγος: ναι

Εφημέριος: Οικ. κ. Χρήστος Τριανταφύλλου
Κινητό: 0419 609 667
Εξομολόγος: ναι