Διεύθυνση: 47-49 Balmoral St
Blacktown, NSW 2148
Ταχυδρομική Διεύθυνση: PO Box 341
Blacktown, NSW 2148

Τηλ: (02) 9621 5311
Φαξ: (02) 9672 3348

e-mail: father@saintparaskevi.org.au
Ιστοσελίδα: www.saintparaskevi.org.au

Πανήγυρις: 26ην Ιουλίου & 4ην Δεκεμβρίου

Ἀναμετάδοσις τῆς θ. Λειτουργίας κάθε δεύτερη Κυριακή
ἀπό τόν ραδιοφωνικό σταθμό “Radio Galaxias”.

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οικον. κ. Σωτ. Παπαφιλόπουλος
Κινητό: 0422 230 391
e-mail: fathersotirios@yahoo.com.au
Εξομολόγος: όχι