Διεύθυνση: 26 Railway Pde (Cnr of Burleigh St)
Burwood, NSW 2134
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 106
Burwood, NSW 2134

Τηλ: (02) 9747 6522
Φαξ: (02) 9747 1051

e-mail: stnectariosburwood@gmail.com

Πανήγυρις: 3ην Σεπτεμβρίου καί 9ην Νοεμβρίου

Ὁ Ναός παραμένει ἀνοιχτός
Δευτέρα – Παρασκευή 8.00πμ – 4.00μμ
καί Σάββατο 9.00 πμ – 1.00 μμ
Σύναξις στά Ἀγγλικά κάθε Πέμπτη 7.15 – 8.30 μμ
Σύναξις ἡλικιωμένων κάθε Παρασκευή 10.00 πμ – 12.00 μμ
Ὁμάδα παιδιῶν προσχολικῆς ἠλικίας κάθε Δευτέρα 10.00πμ -12.00μμ

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ.κ. Γεώργιος Λιάγκας
Κινητό: 0415 124 709
Εξομολόγος: όχι