Διεύθυνση: R.M.B. 1639 Nurses Rd.
Central Mangrove, NSW 2250

Τηλ: (02) 4376 1233

Πανήγυρις: 24η Αὐγούστου καί 17η Δεκεμβρίου

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ. κ. George Fayjaloun
Κινητό: 0450 497 752
Εξομολόγος: όχι