Διεύθυνση: 49-59 Holterman St.
Crows Nest, NSW 2065
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 249
Crows Nest NSW 2065

Τηλ: (02) 9436 1957
Φαξ: (02) 9405 2294

Email: stmichaeltaxiarchis@gmail.com

Πανήγυρις: 8η Νοεμβρίου

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβ. κ. Ἰω. Δασκαλάκης
Τηλ.: (02) 9439 7927 
Mobile:
0418 233 378
Email: fatherjohndaskalakis@gmail.com
Εξομολόγος: ναι

Ἐφημέριος: Οἰκονόμος κ. Ἀναστάσιος Μποζίκης
Mobile: 0404 003 903
Email: franastasios@optusnet.com.au
Εξομολόγος: ναι