Διεύθυνση: Cnr Roper & Gipps Sts.
Dubbo, NSW 2830
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O.Box 292
Dubbo, NSW 2830

Τηλ: (02) 6882 4441
Φαξ: (02) 6884 6932

Πανήγυρις: 24ην Σεπτεμβρίου

Ὁ Ναός ἐξυπηρετεἰται απο Ιερεἰς του Σύδνεϋ.