Διεύθυνση: 175 Bayview Ave.
Earlwood, NSW 2206

Τηλ: (02) 9558 6086
Φαξ: (02) 9558 6086

Πανήγυρις: 6η Αὐγούστου

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ. κ. Λουκάς Κορδονούρης
Τηλ.: (02) 9153 8355
Κινητό:
0412 203 992
Εξομολόγος: όχι