Διεύθυνση: 20 Wharf Rd.
Gladesville, NSW 2111
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 17
Gladesville, NSW 2111

Τηλ: (02) 9816 1859
Φαξ: (02) 9879 4199

Πανήγυρις: 30ή Νοεμβρίου

Σύναξις ἡλικιωμένων κάθε Τετάρτη 10.00-12.00μ

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. κ. Ἄγγελος Ἀλιφιεράκης
Τηλ.: (02) 9816 5872,
Mobile: 0412 538 075
Email: frangelo@estia.org.au