Διεύθυνση: 11 McAlister Drive, Goulburn, NSW 2580
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 11 McAlister Drive, Goulburn, NSW 2580

Τηλ: 0400 251 022

Ὑπεύθυνος: κ. Φίλλιπος Σταματέλλης

Πανήγυρις: 27ην Ιουλίου

Ὁ Ναός ἐξυπηρετεἰται απο Ιερεἰς του Σύδνεϋ.