Διεύθυνση: 806-808 The Kingsway
Gymea, NSW 2227
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 170
Sylvania, NSW 2224

Τηλ: (02) 9526 6577
Φαξ: (02) 9587 5083

Ιστοσελίδα: www.saintstylianos.org.au

Πανήγυρις: 26η Νοεμβρίου, 29η Ἰουνίου καί Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρωτοπρ. κ. Κων/νος Βαρυπάτης
Κινητό: 0418 511 212
e-mail: fr_con@optusnet.com.au
Εξομολόγος: ναι