Διεύθυνση: 11-17 Steel Street,
Hamilton, NSW 2303
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 78
Hamilton, NSW 2303

Τηλ: (02) 4961 1439
Φαξ: (02) 4961 0654

e-mail:holyapostlesnsw@optusnet.com.au

Πανήγυρις: 30ην Ιουνίου

Συγκέντρωσις Ἡλικιωμένων Τρίτη & Πέμπτη 9πμ-1μμ

Ιερατικώς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Νικόλαος Σκορδίλης
Κινητό: 0425 258 986
Τηλ.: (02) 4956 5028
e-mail: frnicholasnewcastle@yahoo.com.au
Εξομολόγος: ναι