Διεύθυνση: 650 New Canterbury Rd
Hurlstone Park, NSW 2193

Τηλ: (02) 9558 8430
Φαξ: (02) 9559 4145

Ιστοσελίδα: www.ststephanos.com

Πανήγυρις: 27ην Δεκεμβρίου καί 2αν Αυγούστου

 Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. κ. Σταῦρος Ἰβανός
Mobile: 0418 470 539
Email: frs@ststephanos.com.au
Εξομολόγος: όχι