Διεύθυνση: 72-76 Gardeners Rd
Kingsford, NSW 2032
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 55
Kingsford, NSW 2032

Τηλέφωνα Ἐκκλησίας: (02) 9663 5147, 9662 7880
Τηλ. Διοικήσεως: (02) 9313 6890,

Φαξ: (02) 9662 2476

e-mail: admin@stspyridon.org.au
Ιστοσελίδα: www.stspyridon.org.au

Πανήγυρις: 12ην Δεκεμβρίου

Ιερατικώς Προϊστ: Πρωτοπρ. κ. Στυλιανός Σκούτας
Κινητό: 0417 771 113
e-mail: fathersteven@hotmail.com
Εξομολόγος: Ναι

Διάκονος Αμφιλόχιος Παπαντωνίου