Διεύθυνση: 16-18 Belgrave St
Kogarah, NSW 2217
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 260
Kogarah, NSW 2217

Τηλ: (02) 9587 9113, (02) 9587 5945
Φαξ: (02) 9587 9199

e-mail: kogarah-goc@bigpond.com
Website: www.kogarahgreekorthodox.org.au

Πανήγυρις: Το Αγιον Πάσχα, 24ην Σεπτεμβρίου καί 1ην Αυγούστου

Ιερατικώς Προϊστ.: Aρχιμ. κ. Σωφρόνιος Κονιδάρης
Κινητό: 0412 556 235
Εξομολόγος: ναι

Ἐφημέριος: Ἀρχιμ. κ. Πρόχορος Ἀναστασιάδης
Κινητό: 0432 286 849
e-mail: p.anastasiadis@telstra.com
Εξομολόγος: όχι