Διεύθυνση: 16-18 Belgrave St
Kogarah, NSW 2217
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 260
Kogarah, NSW 2217

Τηλ: (02) 9587 5945
Φαξ: (02) 9587 9199

e-mail: kogarah-goc@bigpond.com
Website: www.kogarahgreekorthodox.org.au

Πανήγυρις: Το Αγιον Πάσχα, 24ην Σεπτεμβρίου καί 1ην Αυγούστου

Ιερατικώς Προϊστ.: Aρχιμ. κ. Κυριακός Σταυρονικητιανός
Κινητό: 
0478 567 154
Εξομολόγος: ναι

Ἐφημέριος: Πρεσβ. κ. Δημήτριος Παπαοικονόμου
Κινητό: 
0481 813 330
Εξομολόγος:
όχι