Διεύθυνση: 29 Forbes St
Liverpool, NSW 2170
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 159
Liverpool, NSW 2170

Τηλ: (02) 9601 6464

Ιστοσελίδα: www.straphael.org.au

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου
καί τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ.

Κοινοτικό Κέντρο καί Αἴθουσες Σχολείων

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ. κ. Δημήτριος Παπαοικονόμου
Κινητό:
0481 813 330
e-mail:
rev.liverpoolgreekorthodox@gmail.com
Εξομολόγος:
όχι