Διεύθυνση: 29 Forbes St
Liverpool, NSW 2170
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 159
Liverpool, NSW 2170

Τηλ: (02) 9601 6464

Ιστοσελίδα: www.straphael.org.au

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου
καί τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ.

Κοινοτικό Κέντρο καί Αἴθουσες Σχολείων

Ιερατικώς Προϊστ.: ρχιμ. κ. Πρόχορος ναστασιάδης
Κινητό: 0432 286 849
email: p.anastasiadis@telstra.com
Εξομολόγος: όχι