Διεύθυνση: 180 Coward St.
Mascot, NSW 2020
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 81
Mascot, NSW 2020

Τηλ: (02) 9667 1001
Φαξ: (02) 9667 4721

Πανήγυρις: 25ην Νοεμβρίου

Σύναξις Νέων κάθε δεύτερη Παρασκευή 7.30 – 9.30μ
Σύναξις Ἡλικιωμένων κάθε Τρίτη10-12 μ
Playgroup κάθε Παρασκευή 10-12μ
Ἑλληνικοί παραδοσιακοί χοροί: Πέμπτη 5.30-6.30 μμ

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. κ. Ἀθανάσιος Γιάτσιος
Κινητό: 0406 033 074
e-mail: fr.athanasios@bigpond.com
Εξομολόγος: όχι