Διεύθυνση: 378 King Street
Newtown, NSW 2042
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 378 King Street
Newtown, NSW 2042

Τηλ: (02) 9519 7868
Φαξ: (02) 9698 9342

Πανήγυρις: 21ην Μαϊου

Ιερατικώς Προϊστ.: Aρχιμ. κ. Νεκτάριος Ζορμπαλάς
Τηλ.: (02) 9698 3065
Κινητό: 0417 233 654
Εξομολόγος: ναι