Διεύθυνση: 35 Birriga Ave.
Worrowing Heights (Jervis Bay), NSW 2540
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 106
Sunctuary Point, NSW 2540

Τηλ: (02) 4443 7488
Email: gocstjohn2@tpg.com.au

Πανήγυρις: 7ην Ιανουαρίου, 24ην Ιουνίου καί 29ην Αυγούστου

Εξυπηρετεἰται απο Ιερεἰς του Σύδνεϋ.