Διεύθυνση: 163-165 George St
Parramatta, NSW 2150
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 99
Parramatta, NSW 2124

Τηλ: (02) 9635 9480
Φαξ: (02) 9759 3809

Ιστοσελίδα: www.stioannis.org
e-mail:
church@stioannis.org

Πανήγυρις:
29ην Αυγούστου

Συγκέντρωσις ὁμάδας παιδιῶν προσχολικῆς ἡλικίας,
κάθε Δευτέρα 10-12μμ
Σύναξις ἡλικιωμένων κάθε Πέμπτη 10-12μμ

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρωτοπρ. κ. Δημήτριος Κόκκινος
Τηλ.: (02) 9740 8888
Κινητό: 0418 298 197
e-mail: church@stioannis.org
Εξομολόγος: ναι