Διεύθυνση: Cnr Campbell & Collett Sts
Queanbeyan, NSW 2620
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 856
Queanbeyan, NSW 2620

Τηλ: (02) 6297 1789
Φαξ: (02) 6297 1789

Πανήγυρις: 26ην Οκτωβρίου

 Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. κ. Κων/νος Κωστᾶκος
Τηλ.: (02) 6297 1789
Κινητό: 0411 407 207
e-mail: kjkostakos@gmail.com
Εξομολόγος: όχι