Διεύθυνση: 360 Abercrombie St
Redfern, NSW 2016

Τηλ: (02) 9319 5425

Πανήγυρις: 15ην Αυγούστου

Ιερατικώς Προϊστ: Πρεσβ. κ. Παντελεήμων Χρυσάφης
Κινητό: 0405 765 076
Εξομολόγος: όχι