Διεύθυνση: Cnr. Weekes & Carpenter Ave.
Rookwood, NSW

Τηλ: (02) 9643 2850
Φαξ: (02) 9592 4728

Ιστοσελίδα: stathanasios.blogspot.com
Ἀναμετάδοσις τῆς θ. Λειτουργίας ἀπό τόν ραδιοφωνικό
σταθμό “Galaxias” κάθε δεύτερη Κυριακή καί τίς
μεγάλες ἑορτές.

Πανήγυρις: 18ην Ιανουαρίου και 2αν Μαϊου

Ιερατικώς Προϊστ: Πρωτοπρ. κ. Ιωάννης Γρύλλης
Τηλ.: (02) 9597 3346
Κινητό: 0418 277 034
e-mail: frjohng@bigpond.com.au
Εξομολόγος: όχι