Διεύθυνση: 47 Hobart St.
St Marys, NSW 2760
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 330
St Marys, NSW 2760

Τηλ: (02) 9623 1679

Ιστοσελίδα: www.saintdemetrios.org.au
e-mail:
st.demetrios@outlook.com

Πανήγυρις:
26ην Οκτωβρίου

Σύναξις Ἡλικιωμένων κάθε Τρίτη 9.00-1.00μμ

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ. κ. Νεκτάριος Ίωάννου
Κινητό: 0414 241 360
Εξομολόγος: όχι