Διεύθυνση: 626 Bourke St.
Surry Hills, NSW

Τηλ: (02) 9319 7504

Πανήγυρις: Δευτέρα του Αγ. Πνεύματος

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. κ. Θωμᾶς Γιάντζης
Κινητό: 0424 073 098
Εξομολόγος: όχι