Διεύθυνση: Cnr Upper & North Sts.
Tamworth, NSW 2340

Τηλ: (02) 6785 1151

Ὑπεύθυνος: κ. Ἰωάννης Καλοκαιρινός
e-mail: john.caolokerinos@bigpond.com 

Πανήγυρις: 26ην Οκτωβρίου

Ὁ Ναός ἐξυπηρετεῖται ἀπό Ἱερεῖς τοῦ Σύδνεϋ