Διεύθυνση: 411A Bourke Street
Taylor Square, NSW 2010
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 364
Paddington, NSW 2021
Ιστοσελίδα: stsophia.org.au

Τηλ: (02) 9331 5031
Φαξ: (02) 9331 3379
Email: info@stsophia.org.au

Πανήγυρις: 17ην Σεπτεμβρίου

Ιερατικώς Προϊστ: Οἰκον. κ. Αγαθάγγελος Μαστέας
Τηλ.: (02) 9331 5031
Εξομολόγος: όχι