Διεύθυνση: 323-325 Pennant Hills Rd.
Thornleigh, NSW 2120
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 304
Thornleigh, NSW 2120

Τηλ: (02) 9875 3142

Ιστοσελίδα: www.sainttherapon.org.au

Πανήγυρις: 14ην Μαΐου

Ιερατικώς Προϊστ: Πρεσβ. Ανδρέας Ιωάννου
Κινητό: 0409 227 896
e-mailandrewjoannou@hotmail.com
Εξομολόγος: όχι