Διεύθυνση: 18 Stewart St.
Wollongong, NSW 2500

Τηλ: (02) 4229 6541
Φαξ: (02) 4229 9003

Πανήγυρις: 14ην Σεπτεβρίου

Ιερατικώς Προϊστ: Οἰκον. Laurentiu Pescar
Κινητό: 0416 065 344
e-mail: revlaurentiu_pescar@yahoo.com.au
Εξομολόγος: ναι