Διεύθυνση: 18 Stewart St.
Wollongong, NSW 2500

Email: holycrossnsw@gmail.com
Τηλ:
(02) 4229 6541
Φαξ: (02) 4229 9003

Πανήγυρις: 14ην Σεπτεβρίου

Ιερατικώς Προϊστ: Αρχιμ. κ. Σωφρόνιος Κονιδάρης
Κινητό: 0478 763 383
Εξομολόγος: ναι