Διεύθυνση: 116 Humffray St.
Ballarat, VIC 3350

Τηλ: (03) 5334 2050

Πανήγυρις: 6ην Δεκεμβρίου

Ὁ Ναός ἐξυπηρετεῖται ἀπό Ἱερεῖς τῆς Μελβούρνης 

Ὑπεύθυνος: κ. Θωμᾶς Γρίνος