Διεύθυνση: 1/3 Taliska Ave.
Bell Park, VIC 3215
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 4024
Geelong, VIC 3220

Τηλ: (03) 5278 7310
Φαξ: (03) 5223 2848

e-mail: contactus@hocog.org.au
Ιστοσελίδα:
www.hocog.org.au

Πανήγυρις: 15ην Αυγούστου

Σύναξις ἡλικιωμένων: Κάθε δεύτερη Δευτέρα

Ιερατικώς Προϊστ: Πρεσβ. κ. Στέργιος Πατσούρης
Τηλ: (03) 9378 8407
Κινητό: 0434 214 998
Εξομολόγος: όχι