Διεύθυνση: 1 Hopetoun Parade
Box Hill, VIC 3128
Ταχυδρομική Διεύθυνση:P.O. Box 250
Box Hill, VIC 3128

Τηλ: (03) 9890 9087
Φαξ: (03) 9890 4013

Πανήγυρις: 14ην Σεπτεμβρίου

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ. κ. Διονύσιος Ράλλης
Κινητό: 0401 502 206
e-mail: r.fdr@hotmail.com
Εξομολόγος: όχι