Διεύθυνση: 279 Albion St.
Brunswick, VIC 3056
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 279 Albion St.
Brunswick, VIC 3056

Τηλ / Φαξ : (03) 9386 5542

Πανήγυρις: 15ην Δεκεμβρίου

Σύναξις Ἡλικιωμένων: Κάθε Τρίτη 11.00 πμ-1.00 μμ

Ιερατικώς Προϊστ: Πρεσβ. Ματθαίος Παπαδόπουλος
Τηλ: (03) 9775 6062
Κινητό: 0414 305 942
Εξομολόγος: όχι