Διεύθυνση: 15 Staley St.
Brunswick, VIC 3056
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 15 Staley St.
Brunswick, VIC 3056

Τηλ: (03) 9387 7693
Φαξ: (03) 9388 9544
Email: stvasiliosbrunswick@gmail.com
Website: http://stvasiliosbrunswick.com

Πανήγυρις: 1ην Ιανουαρίου

Σύναξις Νέων 19 ἐτῶν και άνω: κάθε Τρίτη 7.00-8.30μμ
& Σύναξις Νέων 13 έως19 ἐτῶν: κάθε Πέμπτη 7.30-8.30 μμ
Ἀπογευματινό κήρυγμα 6.00-7.00 μμ κάθε Τετάρτη

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρωτοπρ. κ. Αθανάσιος Τριανταφύλλου
Κινητό: (03) 9383 4151
Εξομολόγος: ναι

Εφημέριος.: Ἀρχιμ. κ. Ἐφραίμ Κούρτογλου
Κινητό: 0490 378 215
Εξομολόγος: ναι