Διεύθυνση: 44 Knight Street
Clayton, VIC 3168

Τηλ: (03) 9544 5706
Φαξ: (03) 9544 2808

Πανήγυρις: 30ην Ιανουαρίου καί 12ην Δεκεμβρίου

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. κ. Χαράλαμπος Πυρέλης
Τηλ.: (03) 9890 9250,
Κινητό
: 0400 805 985
Εξομολόγος: όχι