Διεύθυνση: 29 Victoria St.
Coburg, VIC 3058

Τηλ: (03) 9350 5559
Φαξ: (03) 9355 8773

e-mail: presentationofourlord@gmail.com

Website: www.thepresentationofourlord.org.au

Πανήγυρις: 2ην Φεβρουαρίου

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Οἰκον. κ. Εὐστάθιος Παπαδόπουλος
Τηλ.: (03) 9386 6634
Εξομολόγος: Ναι

Έφημέριος: Πρεσ. κ. Λεονίδας Ιωάννου
Κινητό: 0425853502
Εξομολόγος: Ναι