Διεύθυνση: 19 Herbert St.
Dandenong, VIC 3175
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 7248
Dandenong, VIC 3175

Τηλ: (03) 9791 8369
Φαξ: (03) 9791 8369

Πανήγυρις: 27ην Ιουλίου

Σύναξις ἡλικιωμένων, Τμῆμα Νεολαίας

Ιερατικώς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Ἀντώνιος Κρινᾶς
Τηλ: (03) 9790 0527
Κινητό: 0407 525 385
Εξομολόγος: ναι