Διεύθυνση: 20 Amis Crescent
East Keilor, VIC 3033

Τηλ: (03) 9331 2010
Φαξ: (03) 9331 4193

Πανήγυρις: 15ην Αυγούστου

Παρεκκλήσια Ὁσίου Δαυΐδ & Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Πανήγυρις: 1 Νοεμβρίου, 8 Μαΐου καί 26 Σεπτεμβρίου

Χριστιανική Νεολαία: Κάθε Δευτέρα 7.30 – 9.00 μμ
Σύναξις ἡλικιωμένων: Κάθε Πέμπτη 10.30πμ-1.30 μμ

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ. κ. Κωνσταντίνος Αποστολέλης
Κινητό: 0412 576 011
e-mail: father@panagiasoumela.org.au
Εξομολόγος: όχι