Διεύθυνση: 3B Epping St.
East Malvern, VIC 3145

Τηλ: (03) 9563 6623
Φαξ: (03) 9571 1171

Πανήγυρις: 25ην Νοεμβρίου καί 10ην Αυγούστου

Ιερατικώς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Ανδρέα. Παπαδηµητρόπουλος
Τηλ.: (03) 9568 8628
Κινητό:
0418 112 255
Εξομολόγος: όχι