Διεύθυνση: 186 Victoria Parade
East Melbourne, VIC 3002

Τηλ: (03) 9662 1362

Πανήγυρις: 25ην Μαρτίου

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Ἀρχιμ. κ. Κοσμᾶς Δαμιανίδης
e-mail: revkosmas@gmail.com
Τηλ.: Μοbile: 0433 010 542