Διεύθυνση: 2 Leeds St.
Footscray, Vic 3011

Τηλ: (03) 9687 2727

Πανήγυρις: Κυριακή της Πεντηκοστής

Ιερατικώς Προϊστ.: Πρεσβ. κ. Ἀντώνιος Βανικιώτης
Κινητό: 0422 077 282
Τηλ.: (03) 9576 5553
e-mail: antoniosvanikio@primus.com.au
Εξομολόγος: όχι