Διεύθυνση: 201 Mahoneys Rd.
Forest Hill, VIC 3131

Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 121
Forest Hill, VIC 3131

Τηλ: (03) 9802 0165
Φαξ: (03) 9886 8011

Πανήγυρις: 30ην Νοεμβρίου

Παρεκκλήσιον: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ
Πανήγυρις: 20ην Ιουλίου
Πανήγυρις: 23ην Αυγούστου

Σύναξις ἡλικιωμένων: Κάθε Τρίτη 12.00-3.00 μμ
Νεολαία-Μελέτη Ἁγ. Γραφῆς: Κάθε Τρίτη 7.00 μμ

Ιερατικώς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Σταύρος Κακάβας
Τηλ: (03) 9544 3670
Κινητό: 0411 646 580
Εξομολόγος: ναι