Διεύθυνση: 2 Petrie St.
Frankston, VIC 3199

Τηλ: (03) 9783 8809
Φαξ: (03) 9783 9862

Πανήγυρις: 6ην Ιανουαρίου

Ιερατικώς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Δούκας Γεωργαλἀς
Telephone: (03) 9789 6823
Κινητό: 0400 734 499
e-mail: megas.timys@gmail.com
Εξομολόγος: ναι