Διεύθυνση: 312 Deakin Av.
Mildura, VIC 3500
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 440
Mildura, VIC 3500

Τηλ: (03) 5023 3043

Πανήγυρις: 25ην Μαρτίου

Ἱερατ. Προϊστάμενος: Πρεσβ. κ. Κυριακός Περιπετσάκης
Κινητό: 0425 755 730